DHOLLANDIA N.V.

Dhollandia on 1968. aastal asutatud ettevõte, mille tegevusvaldkonnaks tõstukid. Tegemist on Euroopa nr 1 tagantõstukite tootjaga, mille tootmismahuks enam kui 50 000 tõstukit aastas, seega kokku enam kui 750 000 tõstukit alates 1968. aastast. Tootevaliku tõstevõime on vahemikus 150 kuni 16 000 kg.
Ettevõttel on tootmisüksused viies riigis, pidev töö innovatsiooniga ja enam kui 90% kasutusel olevatest mehaanilistest, hüdraulilistest ja elektrilistest osadest valmistatakse ettevõtte siseselt.
DHOLLANDIA’t esindavaid ettevõtteid leiab kuuel mandril ja enam kui 70 riigis üle maailma

Peamised tooted: tõstukid, kraanad, varuosad, merekraana, militaarkraanad.

http://www.dhollandia.com/