Tietoa Euroopan aluekehitysrahaston tuesta

Hankkeessa luodaan valmiudet kehittää ja tuottaa omaa tuotetta ja kehitetään oma tuote.

Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto 385 317 eurolla.